Obecně

To nejlepší z Finska

Hrad Häme
Finská příroda nedaleko Turku
Tampere, jedno z mála velkých měst Finska

Pokud se pokusíme shrnout to nejlepší z Finska, tak nutně musíme přejít do dvou oblastí. První jsou zcela jistě města a jejich historická či kulturní lákadla. Druhou je pak příroda a její krásy. Na rovinu je třeba říci, že kvůli tomu prvnímu Finsko cílem velké části turistů opravdu není. Je to právě nespoutaná příroda Skandinávie, co láká cestovatele do této daleké země, ačkoli není pravdou, že Finsko nemá co nabídnout ani těm, co se zajímají o kulturu, historii a městský život.

Sauna

Venkovská sauna

Staré finské přísloví říká: "Jos ei sauna, terva ja viina auta, on tauti kuolemaksi." 

"Když pití, dehet ani sauna nepomohou, nemoc je smrtelná."

 

Historie Finska v kostce

Finská státní vlajka

Finsko bylo vždy řídce osídlenou zemí, a tak není divu, že o jeho raných dějinách nemáme mnoho zpráv. První trvalé osídlení země následovalo po poslední době ledové, kdy do oblasti dorazili předkové dnešních Finů a Sámů. Řídké osídlení nebylo ideálním pro vznik státních útvarů, a tak bylo Finsko sjednoceno až švédskými Vikingy, kteří jej od 13. století začlenili do svého království.

Geografie Finska

Finské Laponsko

Finsko je jednou z nejseverněji ležících zemí na světě a zajímavostí je, že Helsinky jsou po Reykjavíku druhým nejseverněji ležícím hlavním městem na Zemi. Finsko leží mezi 59. a 71. rovnoběžkou (vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem je skoro 1200 kilometrů) a tak není divu, že země má poměrně rozdílné geografické podmínky.

Finština

Jak je vidět na této cedulce, finština se od indoevropských jazyků velmi liší

Finština je součástí ugrofinské jazykové skupiny a je mateřským jazykem pro pět milionů mluvčích, usídlených zejména v samotném Finsku, kde je jedním ze dvou oficiálních jazyků. Vedle Finska žije mnoho finsky mluvících lidí ve Švédsku, Norsku či Rusku (zejména v oblasti Karélie, která byla kdysi částečně finským územím).

Jako u člena jiné jazykové skupiny, než do které spadá čeština, je v naší domovině finština považována za náročný jazyk. Pravdou nicméně je, že z hlediska výslovnosti mnoho překážek neklade a její gramatika je mnohem pravidelnější, než je tomu v případě češtiny.

Stránky